Horeca en handelaars

De stad Hasselt wil samen met Hogeschool PXL (afdeling Research), JOYN, CityDepot en OJOO vernieuwende diensten in haar binnenstad introduceren om de "Consument van de toekomst" te inspireren, fascineren en entertainen. Het project “Belevingswinkelen” moet Hasselt voorbereiden op “het nieuwe winkelen”, waar bezoekers kunnen funshoppen en comfortshoppen. Daarnaast wordt ook ingezet op sensibilisering en professionalisering van de handelaars.

Het project loopt van 1 juni 2016 t.e.m. 31 mei 2018.

Hasselt kleurt dit jaareinde helemaal wit… Van de wimpels rond de Groene Boulevard, over de kerstboom op de Grote Markt tot de winkelstraten tijdens de shoppingweekends voor Kerstmis. Dit alles kadert binnen ons nieuw eindejaarsconcept 'Hasselt in het wit'. Hiermee willen we de bewoners en bezoekers van Hasselt maximaal onderdompelen in een gezellige witte wintersfeer... op een stijlvolle en eigentijdse manier die past bij de uitstraling van onze stad. Winkelen met eindejaar moet alsmaar meer een totaalbeleving zijn.

De stad Hasselt ontvangt in het kader van kernversterkend winkelbeleid 70.000 euro van het Agentschap Ondernemen. Deze subsidie werd toegekend voor de verdere uitbouw van een  ‘Retailplatform’.

De wekelijkse rustdag of sluitingsdag is "een ononderbroken sluitingsperiode van 24 uren, die begint om 5 uur of om 13 uur en eindigt op hetzelfde uur van de volgende dag". Dat hoeft niet op zondag te zijn. Een andere dag kan ook, maar dan moet wel geafficheerd worden om welke dag het gaat.

Elk jaar zijn er 15 afwijkingen mogelijk op de wekelijkse verplichte rustdag.

Het is mogelijk om in Hasselt, onder bepaalde voorwaarden, zomer- en winterterrassen te plaatsen voor een horecazaak.

De aanvraag dient te gebeuren op een daartoe voorzien formulier.

De retributie wordt berekend naargelang de zone en de in te nemen oppervlakte.

Indien men zich niet houdt aan de vergunde oppervlakte en de opgelegde voorwaarden vermeld in de vergunning wordt een proces-verbaal opgesteld en kan het terras op kosten van de vergunningverkrijger worden verwijderd. De vergunning wordt onmiddellijk voor onbepaalde tijd ingetrokken.

Omwille van het feit dat de bestemming en de wijziging van de bestemming van een onroerend goed een belangrijke impact heeft op de leefbaarheid en de veiligheid van de onmiddellijke omgeving heeft het stadsbestuur van Hasselt de volgende zaken onderworpen aan de vergunningsplicht:

Met betrekking tot het geheel of gedeeltelijk gebruiken van een bebouwd onroerend goed worden:

dienst lokale economie
011 23 93 40

De belasting is verschuldigd door degene, die gewoonlijk of bij gelegenheid, op het grondgebied van de gemeente filmvoorstellingen organiseert en die bezoekers daarvoor doet betalen, ongeacht of de betaling daarvan vooraf, contant of achteraf gebeurt.

De belasting bedraagt 0,40 euro / ticket.