Horeca en handelaars

De stad Hasselt wil samen met Hogeschool PXL (afdeling Research), JOYN, CityDepot en OJOO vernieuwende diensten in haar binnenstad introduceren om de "Consument van de toekomst" te inspireren, fascineren en entertainen. Het project “Belevingswinkelen” moet Hasselt voorbereiden op “het nieuwe winkelen”, waar bezoekers kunnen funshoppen en comfortshoppen. Daarnaast wordt ook ingezet op sensibilisering en professionalisering van de handelaars.

Het project loopt van 1 juni 2016 t.e.m. 31 mei 2018.

Hasselt kleurt dit jaareinde helemaal wit… Van de wimpels rond de Groene Boulevard, over de kerstboom op de Grote Markt tot de winkelstraten tijdens de shoppingweekends voor Kerstmis. Dit alles kadert binnen ons nieuw eindejaarsconcept 'Hasselt in het wit'. Hiermee willen we de bewoners en bezoekers van Hasselt maximaal onderdompelen in een gezellige witte wintersfeer... op een stijlvolle en eigentijdse manier die past bij de uitstraling van onze stad. Winkelen met eindejaar moet alsmaar meer een totaalbeleving zijn.

De stad Hasselt ontvangt in het kader van kernversterkend winkelbeleid 70.000 euro van het Agentschap Ondernemen. Deze subsidie werd toegekend voor de verdere uitbouw van een  ‘Retailplatform’.

Voor alle handelaars en ambachtslieden van de stad en de deelgemeenten gelden de regels in verband met de wekelijkse rustdag en de openingsuren (wet van 10 november 2006). In toepassing van deze wet kan het College van Burgemeester en Schepenen per deelgebied jaarlijks 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag toestaan

Het is mogelijk om in Hasselt, onder bepaalde voorwaarden, zomer- en winterterrassen te plaatsen voor een horecazaak.

De aanvraag dient te gebeuren op een daartoe voorzien formulier.

De retributie wordt berekend naargelang de zone en de in te nemen oppervlakte.

Indien men zich niet houdt aan de vergunde oppervlakte en de opgelegde voorwaarden vermeld in de vergunning wordt een proces-verbaal opgesteld en kan het terras op kosten van de vergunningverkrijger worden verwijderd. De vergunning wordt onmiddellijk voor onbepaalde tijd ingetrokken.

Omwille van het feit dat de bestemming en de wijziging van de bestemming van een onroerend goed een belangrijke impact heeft op de leefbaarheid en de veiligheid van de onmiddellijke omgeving heeft het stadsbestuur van Hasselt de volgende zaken onderworpen aan de vergunningsplicht:

Met betrekking tot het geheel of gedeeltelijk gebruiken van een bebouwd onroerend goed worden:

dienst lokale economie
011 23 93 40

De belasting is verschuldigd door degene, die gewoonlijk of bij gelegenheid, op het grondgebied van de gemeente filmvoorstellingen organiseert en die bezoekers daarvoor doet betalen, ongeacht of de betaling daarvan vooraf, contant of achteraf gebeurt.

De belasting bedraagt 0,40 euro / ticket.