creatieve sector

Voka start binnenkort met een nieuw project: â€˜Starters CreativeXchange’.

Met het project 'Starters CreativeXchange' wil Voka creatieve starters stimuleren en begeleiden naar professioneler management. Aan de hand van inspiratiesessies en begeleidingstrajecten doe je de nodige inspiratie en concrete ervaring op om de volgende stap te zetten in de groei van je bedrijf. In groepjes van maximum 5 starters word je gericht begeleid in 4 interactieve sessies.