KMO

Limburg ligt niet in de touwen, maar is sterker dan ooit, schouder aan schouder. Dat wil JCI Limburg aantonen door op maandag 17 november met maar liefst duizend netwerkers in de Ethias Arena het Guinness Wereldrecord Speed Business Dating te breken. JCI verzamelde de Limburgse werkgeversorganisaties, onderwijsinstellingen en bedrijven samen aan tafel en vormt zo een nooit gezien front voor de Limburgse economie.

 

Schepen van economie en ruimtelijke ordening, Tom Vandeput, brengt samen met de verantwoordelijke voor KMO’s en bedrijvigheid van de dienst economie, Lien Beck, een bezoek aan de zes grootste bedrijventerreinen van Hasselt. Deze bezoeken kaderen in de ambitie van Hasselt om een stad van en voor ondernemers te zijn en zullen een terugkerend initiatief worden.


Ondertussen bevestigden al 20 bedrijven hun deelname aan de Open Bedrijvendag. Daarmee zal Hasselt officieel de grootste groepsactie van het land zijn!

Volgens UNIZO-Limburg zijn er nog te weinig KMO’s en zelfstandige ondernemers die gebruik maken van subsidies en alternatieve financieringsmogelijkheden. Toch bestaan er heel wat subsidies, steunmaatregelen en tegemoetkomingen vanuit de Europese, federale, Vlaamse en provinciale overheden om het bedrijfsleven in ons land te ondersteunen en een belangrijke impuls te geven. Maar uit verschillende onderzoeken van UNIZO blijkt dat heel wat ondernemers steun mislopen omdat ze onvoldoende zichthebben op het bestaande aanbod of omdat ze opzien tegen de administr