steun

Volgens UNIZO-Limburg zijn er nog te weinig KMO’s en zelfstandige ondernemers die gebruik maken van subsidies en alternatieve financieringsmogelijkheden. Toch bestaan er heel wat subsidies, steunmaatregelen en tegemoetkomingen vanuit de Europese, federale, Vlaamse en provinciale overheden om het bedrijfsleven in ons land te ondersteunen en een belangrijke impuls te geven. Maar uit verschillende onderzoeken van UNIZO blijkt dat heel wat ondernemers steun mislopen omdat ze onvoldoende zichthebben op het bestaande aanbod of omdat ze opzien tegen de administr