vergunningszondag

De wekelijkse rustdag of sluitingsdag is "een ononderbroken sluitingsperiode van 24 uren, die begint om 5 uur of om 13 uur en eindigt op hetzelfde uur van de volgende dag". Dat hoeft niet op zondag te zijn. Een andere dag kan ook, maar dan moet wel geafficheerd worden om welke dag het gaat.

Elk jaar zijn er 15 afwijkingen mogelijk op de wekelijkse verplichte rustdag.