vergunningszondag

Voor alle handelaars en ambachtslieden van de stad en de deelgemeenten gelden de regels in verband met de wekelijkse rustdag en de openingsuren (wet van 10 november 2006). In toepassing van deze wet kan het College van Burgemeester en Schepenen per deelgebied jaarlijks 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag toestaan