Afwijking wekelijkse rustdag (koopzondagen)

De wekelijkse rustdag of sluitingsdag is "een ononderbroken sluitingsperiode van 24 uren, die begint om 5 uur of om 13 uur en eindigt op hetzelfde uur van de volgende dag". Dat hoeft niet op zondag te zijn. Een andere dag kan ook, maar dan moet wel geafficheerd worden om welke dag het gaat.

Elk jaar zijn er 15 afwijkingen mogelijk op de wekelijkse verplichte rustdag.

Voor de aanvragen voor 2017 hebben we de verschillende aanvragen “afwijkingen wekelijkse rustdag”, gebundeld en voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen. Hierbij een overzicht van de goedgekeurde afwijkingen wekelijkse rustdag voor 2017, goedgekeurd door het CBS van 17 november 2016.

Collectieve afwijkingen - koopzondagen 2017

Collectieve afwijkingen, ook wel bekend als 'koopzondagen', worden zo breed mogelijk gecommuniceerd en in alle stadscommunicatie meegenomen. We gaan er van uit dat tijdens deze zondagen de handelaars hier maximaal aan meewerken. Handelaars die op een andere dag dan zondag hun rustdag hebben, kunnen tijdens de week waarop de afwijking geldt, die dag hun zaak openen.

Alle handelaars op het grondgebied van de Stad Hasselt, die een verplichte wekelijkse rustdag hebben in toepassing van de wet van 10 november 2006 betreffende de wekelijkse rustdag, mogen in afwijking daarvan openhouden tijdens de volgende periodes:

 • Maandag 2 januari 2017 tem zondag 8 januari 2017: Start wintersolden
 • Maandag 27 maart tem zondag 2 april 2017: Lenteshopping. Download hier het campagnebeeld in PDF of JPG
 • Maandag 26 juni tem zondag 2 juli 2017: Start zomersolden
 • Maandag 25 september tem zondag 1 oktober 2017: Herfstshopping (cfr. nationale campagne Weekend van de klant)
 • Maandag 4 december tem zondag 10 december 2017: Kerstshopping op zondag 10/12 van 11u tot 18u
 • Maandag 11 december tem zondag 17 december 2017: Kerstshopping op zondag 17/12 van 11u tot 18u
 • Maandag 18 december 2017 tem zondag 24 december 2017: Kerstshopping op zondag 24/12 van 11u tot 16u

Andere vergunde afwijkingen - vergunningszondagen 2017

Bij deze vergunde afwijkingen hebben handelaars in heel Hasselt de mogelijkheid om hun zaak uitzonderlijk te openen. De communicatie hierrond wordt door elke handelaar  of handelszaak individueel gevoerd. Er wordt door de stad hierover geen collectieve communicatie gevoerd.

De handelaars hebben de vrije keuze om hier al dan niet aan deel te nemen. Op dit moment zijn er 2 bijkomende afwijkingen goedgekeurd door het CBS van 16 februari 2017.

Alle handelaars op het grondgebied van de Stad Hasselt, die een verplichte wekelijkse rustdag hebben in toepassing van de wet van 10 november 2006 betreffende de wekelijkse rustdag, mogen in afwijking daarvan openhouden tijdens de volgende periodes:

 • Maandag 20 maart 2017 tem zondag 26 maart 2017
 • Maandag 4 september 2017 tem zondag 10 september: naar aanleiding van autoloze zondag
 • Maandag 23 oktober 2017 tem zondag 29 oktober 2017
 • Maandag 30 oktober 2017 tem zondag 5 november 2017
 • Maandag 6 november 2017 tem zondag 12 november
 • Maandag 20 november 2017 tem zondag 26 november 2017
 • Maandag 27 november 2017 tem zondag 3 december 2017
 • Maandag 25 december 2017 tem zondag 31 december 2017