Geschikt personeel vinden?

De stad Hasselt engageert zich om het maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren. De dienst tewerkstelling werkt nauw samen met de Werkwinkel en informeert u graag verder over het werken met sociale kansengroepen, de sociale dienstenwijzer, dienstencheques, tewerkstellingsmaatregelen enz. 

Op zoek naar personeel?

Plaats uw vacature op (een van de) volgende websites: