Interessante links

Agentschap Ondernemen

Agentschap Ondernemen is hét aanspreekpunt voor alle ondernemers, zowel voor de beginnende als de meer ervaren ondernemer alsook voor de éénmanszaak als een groot bedrijf. Agentschap Ondernemen biedt ondernemers een goudmijn aan informatie over steunmaatregelen, beleid, financiering, nieuwtjes, verenigingen … Ondernemers kunnen bij hun terecht voor persoonlijk advies, volledig gratis. 

Contacteer Agentschap Ondernemen via het gratis nummer 088 20 555 of info@agentschapondernemen.be

Kruispuntbank van Ondernemingen

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een gegevensbank opgericht door FOD Economie waarin identificatiegegevens van ondernemingen zijn samengebracht. De KBO past in het streven van de Belgische overheid om de administratieve procedures voor bedrijven te vereenvoudigenen om bij te dragen tot een efficiëntere organisatie ven de overheidsdiensten.

Sommige gegevens in de KBO zijn vrij toegankelijk, andere kunnen alleen worden geraadpleegd door de betreffende onderneming zelf of bepaalde overheden, administraties of diensten.

Elke onderneming moet zich laten inschrijven in de KBO. Bij inschrijving krijgt elke onderneming een ondernemingsnummer toegekend. Het gebruik daarvan is verplicht.

U kan op de website van KBO ook screenen op informatie over andere ondernemingen.

Ondernemingsloketten in Hasselt

Uw ondernemingsloket biedt u verschillende diensten aan. Maak hier zeker gebruik van. 

Er zijn zeven erkende ondernemingsloketten in Hasselt. U kiest zelf bij wie u zich aansluit. 

IWT

IWT is het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie en ondersteunt ondernemingen met subsidies, advies, coördinatie en netwerking. Het IWT verdeelt elk jaar zo’n 300 miljoen euro aan subsidies.

De subsidies gaan hoofdzakelijk naar projecten die worden ingediend door kleine en grote bedrijven, universiteiten, hogescholen en andere Vlaamse innovatieve spelers; hetzij individueel, hetzij gezamenlijk. Daarnaast adviseren ze Vlaamse bedrijven en onderzoekscentra bij hun innovatieprojecten en steunaanvragen en werken ze mee aan een hechte samenwerking tussen alle spelers op het vlak van technologische innovatie in Vlaanderen.

Brochure IWT 

Flanders Investment and Trade

Flanders Investment and Trade is het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen. Zij hebben onder meer de volgende opdrachten: 

  • het internationaal ondernemerschap bevorderen van Vlaamse bedrijven, in het 
    bijzonder de KMO’s
  • buitenlandse investeringen aantrekken naar Vlaanderen
  • internationaal ondernemerschap stimuleren met oog voor duurzaamheid en ethiek
  • een uitmuntende dienstverlening aanbieden aan onze Vlaamse én buitenlandse klanten

Innovatiecentrum Limburg 

Innovatiecentrum Limburg biedt Limburgse ondernemingen allerlei advies en diensten rond innovatie (praktisch, financieel …). Innovatiecentrum Limburg is het lokaal aanspreekpunt voor bedrijven rond innovatie. Zij bieden individuele ondersteuning bij jouw innovatieproject. Dat doen ze in de eerste plaats door je te begeleiden naar geld voor innovaties en naar de juiste kennis en partners. Daarnaast bieden ze ook verschillende diensten en adviezen, die je helpen om je innovatief idee uit te werken tot een succesvol product, steeds praktisch en op maat van de KMO.

LRM 

LRM is een investeringsmaatschappij die wil bijdragen tot de ontwikkelen van een duurzame topregio, Limburg. Met haar uniek verstrengeld aanbod van risicokapitaal en infrastructuur, draagt LRM bij tot de transitie van het economische DNA van Limburg. LRM bouwt mee aan kwalitatieve communities rond de Limburgse sectorclusters. De activiteiten van LRM dragen op die manier bij tot duurzame en inclusieve jobcreatie. LRM richt zich tot alle sectoren en bedrijven, van starter over groeiende KMO tot grote onderneming.