Ambulante activiteiten op openbaar domein buiten de markten

Op niet vooraf bepaalde plaatsen

Voor een standplaats voor ambulante handel op het openbaar domein buiten de openbare markten, moet u vooraf een vergunning aanvragen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Bij een positieve beslissing ontvangt u een machtiging met een omschrijving van:
- de aard van de producten die u mag verkopen,
- de plaats,
- de datum en duur van de verkoop.

Wie kan zo’n vergunning aanvragen?

Iedereen die voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een standplaats op de openbare markt.

Meer weten?

Neem contact op met de dienst economie.

Op vooraf bepaalde plaatsen

Voor een ambulante activiteit (buiten de openbare markten) op een vooraf bepaalde openbare plaats kan u een concessie aanvragen. Informeer u bij de dienst economie.

Rondreizende ambulante handel

Voor alle rondreizende ambulante handel moet u vooraf een vergunning aanvragen bij het College van Burgemeester en Schepenen. In uw aanvraag vermeldt u de aard van de producten en activiteiten, een beschrijving van uw mobiele verkoopstand, en uw gegevens als ondernemer. Stuur uw aanvraag naar de lokale dienst economie.