Wie is en wat doet de marktcommissie?

De stedelijke marktcommissie waakt over de toepassing van het gemeentelijk reglement en adviseert het stadsbestuur. De commissie is samengesteld uit burgemeester, bevoegde schepen, de dienst lokale economie, afgevaardigden van de verschillende marktbonden, enkele marktkramers en ook een vertegenwoordiger horeca. Ze komt gemiddeld maandelijks samen en garandeert een goede gang van zaken.