Aanstelling IDEA Consult voor begeleiding Centrummanagement

Hasselt is de 4de winkelstad van Vlaanderen. En dat moet zo blijven. Daarom heeft het stadsbestuur een gespecialiseerd bureau aangeduid om extra troeven te zoeken op vlak van handel en horeca.

 

Om Hasselt op een professionele manier als winkelstad in Vlaanderen te promoten, kondigde het stadbestuur eind vorig jaar de oprichting Recent werd een nieuwe belangrijke stap gezet: Het bureau IDEA Consult is aangesteld om gedurende 6 maanden de opstart van het centrummanagement Hasselt te begeleiden. De opdracht van het adviesbureau is tweeledig: de vzw bijstaan bij de uitwerking van een visie en de aanwerving van een zelfstandig centrummanager. "Naast het uittekenen van een ambitieus plan, zal IDEA Consult ook een centrummanager selecteren, die vervolgens dit plan in de praktijk kan uitrollen ism alle actoren in ons centrum. Hiervoor heeft IDEA een opdracht van 6 maanden", zegt schepen van Economie Tom Vandeput.

Centrummanagement van de toekomst

“Uiteraard zijn we zeer blij met het binnenhalen van de opdracht”, vertelt Ingrid Schroyens van IDEA Consult. “Wij geloven net als de vzw zeer sterk in de kracht en toegevoegde waarde van een professioneel centrummanagement voor de detailhandel en de uitstraling en levendigheid
van de binnenstad in zijn totaliteit. De binnenstad kent een grote verscheidenheid aan actoren. We willen deze lokale expertise bundelen in een flexibele organisatie met gemeenschappelijk doelstellingen. Dankzij een open structuur en kennisdeling wordt een platform gecreëerd voor innovatie, creativiteit en economische ontwikkeling.

Het project omvat verschillende stappen die sterk samenhangen en deels gelijktijdig verlopen. Enerzijds maken we een visie, actieplan en resultaatmeting op. Door proactief in te spelen op de trends, ontwikkelingen en noden van Hasselt en haar ondernemers formuleren we doelstellingen die de uitdagingen voor handel en horeca ombuigen naar opportuniteiten. Door handelaars en bezoekers te bevragen over de resultaten van die acties, willen we het centrummanagement continu verbeteren. Anderzijds zetten we sterk in op een open organisatiestructuur met een breed draagvlak. Hoe meer schouders de visie en het actieplan dragen, hoe groter de uitstraling en het succes.