Bereikbaarheid bedrijvenzone Kiewit tijdens Pukkelpop 2016

Van woensdag 17 augustus om 6.00 uur tot zondag 21 augustus om 16.00 uur wordt de Kempische Steenweg ter hoogte van het Pukkelpopfestival afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. De verkeersvrije zone loopt vanaf het kruispunt met de Vijversstraat/Tulpinstraat tot en met de Philipsbrug. De brug is enkel toegankelijk voor fietsers en voetgangers.

Doorgaand verkeer vanuit – of richting noord Limburg dat niet in de buurt van het festival moet zijn, volgt best een omleiding via Genk of via Lummen. Ter hoogte van het afrittencomplex E314 in Houthalen (afrit 29) kan men kiezen om naar Hasselt te rijden via de Westerring in Genk of via het Klaverblad in Lummen. In de omgekeerde richting gelden dezelfde alternatieven om vanuit Hasselt naar noord Limburg te rijden. Via real time reistijden op digitale tekstkarren kan men trouwens de snelste route kiezen.     

Bedrijvenzone Kiewit bereikbaar

De bedrijvenzone Kiewit (Bedrijfsstraat, Walenstraat, Stadsheide, Research Campus) blijft goed bereikbaar. In al de straten in dit gebied blijft verkeer in beide richtingen toegelaten. Men dient enkel rekening te houden met aangepaste routes van en naar de bedrijvenzone. Vanuit Hasselt verlaat al het verkeer de Kempische steenweg via de Corda Campus. Van hieruit kan je verder rijden naar de Walenstraat en zo tot de gewenste bestemming. Vanuit Zonhoven geldt een korte omleiding en zal je om de bedrijvenzone te kunnen bereiken via de Ranonkelstraat, Slangbeekweg en Paalsteenstraat naar het kruispunt met de Banneuxstraat dienen te rijden. Hier kan je vervolgens de Kempische steenweg opnieuw nemen (links-af slaan) richting Corda en zo weer via de Research Campus naar de Walenstraat en verder. 

Zie onderstaand plannetje voor de lokale routes Hasselt-Zonhoven en omgekeerd. In de straten met volle groene lijn geldt dubbelrichtingverkeer. Maar in de straten met onderbroken groene lijn is slechts één richting toegelaten. Je kan dus niet van de Bokrijkseweg de Kiewitstraat richting Banneux/Hasselt nemen of de Ranonkelstraat/Slangbeekweg achter de Pukkelpop camping richting Zonhoven nemen.

Adviesroute voor zwaar verkeer (+5T)

Het hoeft geen betoog dat de lokale wegen niet geschikt zijn voor zwaar verkeer. Vandaar is het aangewezen om alle vrachttransporten bij voorkeur via de bovenlokale omleiding van en naar de bedrijvenzone te laten rijden en dit voor transport van en naar het noorden van onze provincie. Wie graag het plan met de twee bovenlokale routes digitaal ontvangt om te bezorgen aan leveranciers en transporteurs, kan dit aanvragen via mail bij lien.beck@hasselt.be

Heeft u nog vragen over de mobiliteitsmaatregelen en bereikbaarheid tijdens Pukkelpop kan u terecht bij bereikbaarheidsadviseur van Agentschap Wegen en Verkeer Tom Buntinx op 011/43.38.55.

 

Omleiding lokaal verkeer

 

 

Omleiding doorgaand verkeer