Hasselts initiatief om relatie met de ondernemers te versterken goed onthaald

Schepen van economie en ruimtelijke ordening, Tom Vandeput, brengt samen met de verantwoordelijke voor KMO’s en bedrijvigheid van de dienst economie, Lien Beck, een bezoek aan de zes grootste bedrijventerreinen van Hasselt. Deze bezoeken kaderen in de ambitie van Hasselt om een stad van en voor ondernemers te zijn en zullen een terugkerend initiatief worden.


 “We willen een duurzame en interactieve relatie opbouwen met de Hasseltse ondernemers en deze bezoeken zijn het ideale middel om de bedrijven beter te leren kennen. Eveneens wordt met dit initiatief de betrokkenheid bij de bedrijven onderstreept”, aldus schepen van economie Tom Vandeput.  

Tijdens het bezoek wordt er in dialoog gegaan over actuele vragen en suggesties van de ondernemers. Er wordt gepeild naar eventuele knelpunten, sterkten, kansen en bedreigingen van de bedrijvenzone, maar ook naar de noden en wensen wat betreft de dienstverlening van de stad. Schepen Vandeput: “Dit soort gesprekken zijn noodzakelijk om een goed beeld te krijgen van de behoeften van de plaatselijke economie en om te weten welke initiatieven er genomen moeten worden”.

In mei zijn al twee bezoeken afgerond. De bedrijven gelegen aan Herkenrodesingel en Kempische Kaai zaten 8 mei rond de tafel bij Democo. Op 15 mei waren de bedrijven gelegen op het bedrijventerrein Quartier Canal uitgenodigd in De Silo. “Het initiatief is goed onthaald door de aanwezige ondernemers. Onderwerpen die tijdens de gesprekken aan bod kwamen waren onder meer mobiliteit, infrastructuur en faciliteiten op het terrein, dienstverlening en toekomstvisie van de stad wat betreft ondernemerschap. De komende maanden zullen ook de andere terreinen bezocht worden”, aldus schepen Vandeput.