Kempische Steenweg (N74) krijgt nieuw viaduct over treinspoor te Kiewit - Hasselt

15-05-2016

UPDATE

Verwijderen asbestplaten vanaf 9 mei


Maandag 9 mei is het Agentschap Wegen en Verkeer gestart met de afbraak van de asbestplaten die in het viaduct van Kiewit zijn aangetroffen. Deze werken worden uitgevoerd door Renotec, een gespecialiseerde asbestverwijderaar, die erkend is door de FOD Welzijn.Eerst is de rijrichting Hasselt aan de beurt (aan de kant van de school), aansluitend wordt de rijrichting Zonhoven gesaneerd (kant Corda Campus). Om de werken zo kort mogelijk te houden, gaan twee ploegen tegelijkertijd aan de slag. Een ploeg werkt aan de kant van Hasselt en een tweede ploeg aan de kant van Zonhoven. Zo blijft de uitvoeringstermijn beperkt tot 7 weken.

Omzichtige en veilige werkmethode

Om het asbest veilig te verwijderen is de brug opgedeeld in verschillende zones. Deze worden hermetisch afgesloten en in onderdruk geplaatst, waardoor mogelijke stofdeeltjes niet naar buiten kunnen dringen. Via een rooktest controleert men telkens de afsluiting van de werkzone voordat de afbraakwerken starten. Het asbest wordt binnen deze afgesloten zones van de brug verwijderd, in dubbelwandige zakken verpakt en daarna afgevoerd. De zakken verlaten de hermetische zone trouwens via een materialensluis waarbij een vernevelingsinstallatie een extra veiligheid inbouwt.
 
Een onafhankelijk labo voert dagelijks luchtmetingen uit om te monitoren of er geen asbestdeeltjes vrijkomen in de lucht. Per zone gebeurt er ten slotte een eindmeting om te controleren of de zone asbestvrij is en kan vrijgegeven worden. Op deze manier wordt ervoor dat niemand, zowel personeel als de directe omgeving, risico loopt tijdens de werken.  

Luchtmeting op 4 plaatsen

Woensdag  11 mei werd er ook door een gespecialiseerde firma een luchtmeting uitgevoerd waarbij gedurende een 5 uur durende meting op 4 verschillende plaatsen testen werden uitgevoerd. Het betreft metingen in de voortuin van een huis het dichtst gelegen aan de brug, de speelplaats van de school Kindsheid Jesu, op de Corda-parking (langs de noodbrug) en tenslotte aan het hek waar de firma Renotec momenteel bezig is met de professionele verwijdering van het asbest.

Op alle 4 de meetpunten er geen asbest op de filters is teruggevonden en dat de vastgestelde waarden onder de grens van 1000 asbestvezels/m3 of 0,001 asbestvezels/l zitten zoals vastgesteld door de Wereld Gezondheidsorganisatie. De meting toont dus duidelijk aan dat er momenteel geen meetbare concentratie asbest in de lucht is vastgesteld en dat er in de huidige omstandigheden dan ook geen gevaar is op een asbestziekte (longvlieskanker) voor de omwonenden, passanten of voor de schoolomgeving. Uiteraard zal het stadsbestuur blijven toezien op het verdere verloop van de werken aan de brug en zal zij ervoor waken dat de nodige maatregelen inzake milieu en veiligheid van de omwonenden en passanten wordt gegarandeerd.

Naast de metingen van de dienst Wegen en Verkeer zal het stadsbestuur zelf ook maandelijks metingen uitvoeren. Dit totdat alle asbest verwijderd is in de brug.

Verkeer op de brug blijft mogelijk

Verkeer op de Kempische Steenweg kan gewoon over de brug rijden en ondervindt geen bijkomende hinder van deze werken. Op de ventwegen onder de brug zijn wel tijdelijke verkeersmaatregelen nodig. De bedrijven op Corda Campus en de omgeving worden hierover tijdig geïnformeerd.

_______________________________________________________________________________________

16-02-2016

Werken Kiewitbrug gestart  


De Kempische steenweg krijgt een nieuw viaduct over de spoorlijn Hasselt – Genk in Kiewit. In de volksmond is dit viaduct beter gekend als de ‘Philipsbrug’.  Naast de vervanging van het viaduct zal het Agentschap Wegen en Verkeer ook de ventwegen en de gelijkvloerse inrichting onder de brugpijlers vernieuwen. Verder wordt het kruispunt voor de ontsluiting van de Corda Campus heringericht en komt er een aparte vrijstaande voetgangersbrug over het spoor aan de kant van de school (ten westen van het viaduct).

De werken zijn gestart op 15 februari 2016 en nemen anderhalf jaar in beslag. Het verkeer op de Kempische steenweg en over de brug wordt niet onderbroken. Enkel voor fietsers zal er een omleiding gelden.

De werken aan het viaduct gebeurt in fases

Alvorens de vernieuwing van het viaduct start, bouwt het agentschap eerst een nieuwe voetgangersbrug over de spoorweg (kant school Kindheid Jesu). Deze werken vinden plaats van 15 februari tot half april 201. In deze periode wordt er ook een tijdelijke verkeersbrug - goed voor één rijstrook - aan de kant van de Corda Campusn geplaatst vlak langs de huidige brug. Er zal in deze eerste fase nauwelijks verkeershinder zijn. Enkel de fietsers zullen vanaf maart een omleiding moeten volgen.

Gedurende de vernieuwing van het viaduct blijft verkeer steeds in beide richtingen mogelijk via tijdelijke rijstroken. Tijdens de spitsuren zijn er drie rijstroken beschikbaar. 's Ochtens zijn er dan twee rijstroken richting Hassekt en één richting Zonhoven en in de avondspits geldt het omgekeerde. Deze verkeersafwikkeling noemt men een 'tidal flow'-systeem.

Wil u graag op de hoogte blijven van de werken?

Tijdens de uitvoering van het project stuurt Agentschap Wegen en Verkeer enkele digitale nieuwsbrieven om fasewissels of andere belangrijke wijzigingen aan te kondigen. U kan zich hiervoor inschrijven via deze link.

Meer informatie over de werken vindt u op de website van Wegen en Verkeer.

Nuttige contacten

Bereikbaarheidsadviseur AWV: viaduct@wegenenverkeer.be - 070/350.650

Infrax storingslijn: 078/353.433

Aannemer wegenwerken: 011/307.111