Lancering van Limburg StartUp

Er beweegt veel in Limburg op ondernemersvlak. Het aantal starters in onze provincie gaat in stijgende lijn. Nooit was het aantal Limburgse starters zo hoog (5119 in 2015 – 765 nieuwe starters in januari 2016, waarvan 113 in Hasselt bron: Graydon). Heel wat organisaties en kennisinstellingen zetten steeds meer in op ondernemerschap.

Nood aan afstemming

Echter de veelheid aan startersinitiatieven zijn te weinig op elkaar afgestemd, en starters missen al te vaak de connectie met gevestigde bedrijven in binnen- en buitenland. Veel starters vinden door het bos de bomen niet meer...

Vanuit deze uitdaging zijn een aantal ondernemers, organisaties en kennisinstellingen rond de tafel gaan zitten met als doel de aanpak naar (innovatieve) starters naar een nog hoger niveau te tillen en de bestaande ondernemersdynamiek een extra versnelling te geven.
Initiatiefnemers zijn enkele ondernemers, de kennisinstellingen UHasselt en PXL, JCI Limburg, Studentstartup, LRM en haar incubatoren, het Mediahuis en JCI-Limburg. Zij voelden de positieve startersvibe en zagen tegelijkertijd dat door de versnippering in aanbod belangrijke hefbomen verloren gaan.

Doelstellingen Limburg StartUp

 - Regio Limburg branden als een regio met ambitie, talent en unieke startersfaciliteiten
- Alle projecten en initiatieven op mekaar afstemmen, via een open model waarin elke organisatie welkom is.
- Inspireren, meer jongeren aanzetten om te ondernemen.
- Alle ondernemers en ondernemende mensen inschakelen om jong ondernemerschap te detecteren, te laten groeien en alle kansen te geven.
- Bestaande initiatieven versterken en verbinden, en leemtes in het aanbod opvullen.

Website

Het is de bedoeling om via de website het aanbod voor starters transparant te maken en door samenwerking te versterken, zodat vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd en de starter via één weg het volledige aanbod kan raadplegen.

Een tweede luik is het aanbieden van een permanente databank van ervaren ondernemers als coach. Voor een starter is het van onschatbare waarde om regelmatig te reflecteren met iemand die de nodige ervaring heeft. Je opgeven als coach kan via de website: www.limburgstartup.be.