Pitch Please Hasselt daagt Hasseltse jongeren uit om meer ondernemingszin te tonen

De stad Hasselt, hogeschool PXL en Universiteit Hasselt starten het project ‘Pitch Please’ op. Met dit project willen ze in Hasselt een omgeving creëren waar jongeren worden uitgedaagd tot meer ondernemingszin en waar onderwijs, lokale bedrijven, werkgeverorganisaties en jongeren nauwer samenwerken. Stad Hasselt zal verantwoordelijk zijn voor de coördinatie, dit is een samenwerking tussen dienst economie en dienst jeugd. Behalve de bijdragen van de partners ontvangt het project subsidies van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en van het Hermesfonds van de Vlaamse overheid.

Het ecosysteem wil jongeren tussen 18 en 25 jaar uitdagen en inspireren om meer ondernemend te worden en hen een context bieden waarin ze ondernemerschap ervaren. In Hasselt zal dat onder meer gebeuren door het lanceren van uitdagingen waar jongeren oplossingen voor kunnen bedenken. Er zullen inspiratiecafés georganiseerd worden en een jaarlijkse award moet ondernemers en ondernemende jongeren dichter bij elkaar brengen en in the picture zetten. Daarnaast zal de werking van StudentStartUP van PXL en Universiteit Hasselt verder uitgebouwd worden om jongeren die de eerste stappen naar het ondernemerschap zetten nog beter te begeleiden en te ondersteunen. Tot slot wordt er ingezet op de ondernemende mindset van docenten en jongerenbegeleiders. Het is belangrijk dat ook zij in hun opleiding en werking een klimaat van ondernemingszin creëren.

Schepen van Economie Tom Vandeput: “Met het project willen we dat meer jongeren, zowel studenten als niet-studenten, de weg naar het ondernemerschap vinden. Meer jongeren moeten ondernemerschap als een reële carrièrekeuze beschouwen, ook als ze geen economische achtergrond hebben. We verwachten hierdoor op termijn meer student-ondernemers en in het verlengde daarvan meer startende ondernemingen in onze stad. Met StudentStartUP, Corda INCubator en LimburgStartUp kunnen startende (student-)ondernemers al genieten van een goede begeleiding in onze stad. Dit project wil vooral inzetten op de stap die ervoor komt, namelijk jongeren goesting doen krijgen om te starten.”

Schepen van jeugd Valerie Del Re: “Interessant is dat we uitdagingen zullen lanceren die enerzijds dicht bij de leefwereld staan van de jongeren en hen moeten aanzetten tot het nemen van initiatief. Maar tegelijkertijd willen we met goedgekozen uitdagingen jongeren ook laten meedenken en meewerken aan echte uitdagingen van de stad, de onderwijsinstellingen en de bedrijven. We willen met deze werkwijze de jongeren in contact laten komen met ondernemers en organisaties in Hasselt, maar hen ook ondernemende kwaliteiten bijbrengen. Kwaliteiten die steeds belangrijker worden, ook in een toekomst als werknemer.”

Jean-Pierre Segers, voorzitter StudentStartUp PXL: “Ondernemerszin en ondernemerschap zitten in ons DNA.  We nemen met veel goesting onze  maatschappelijke en regionale verantwoordelijkheid op. De vele jonge talenten in de regio, de student-ondernemers van Hogeschool PXL en Universiteit Hasselt geven een boost aan de verdere uitbouw van het  ondernemende ecosysteem in Hasselt. StudentStartUP zal de jongeren in Hasselt met een idee of een begin van project rond ondernemen actief ondersteunen en coachen. Ervaringsuitwisseling en rolvoorbeelden zijn in de prestartfase van het allergrootste belang, net zoals het leren kennen van de beschikbare netwerken en spelers."

Piet Pauwels, decaan Bedrijfseconomische Wetenschappen aan de UHasselt: "Naast vakspecifieke kennis, inzicht en kunde vinden we het aan de Universiteit Hasselt van groot belang dat onze studenten breed inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt als ondernemende werknemer of als ondernemer. Het versterken van hun CV, door deel te nemen aan acties of activiteiten waarbij hun employability skills verfijnd en aangescherpt worden, is een grote meerwaarde. Dankzij ‘Pitch Please’ kunnen we deze leerkansen vergroten. Naast de algemene doelstellingen van dit project, focust Universiteit Hasselt op het verder implementeren van een ondernemende mindset via een ambassadeursnetwerk van professoren en docenten binnen de universiteit."  

Overzicht subsidie

De totale projectkost bedraagt 500.000 euro. Voor de financiering kunnen de partners rekenen op steun van het Europees fonds voor Regionale ontwikkeling (40 %) en de Vlaamse overheid (Hermesfonds, 30 %). De resterende cofinanciering wordt door de partners gedragen.

 

Pitch Please is een project van:

                                    

Met de steun van: