Nieuws

vrijdag 23 september 2016
Frank Zwerts, oprichter van het Limburgse technologiebedrijf Visys en topman van de Amerikaanse multinational Key Technology, wordt vanaf volgende week de nieuwe directeur van Locate in Limburg. Zwerts wordt de opvolger van Rudi Weekers, die in april ontslag nam. “Ik hoef niet van nul te beginnen. Mijn voorganger en zijn staf hebben met beperkte middelen al heel wat in gang gezet,” zegt Zwerts vanuit de VS.
vrijdag 23 september 2016
VKW Limburg presenteerde 16 september de 31e editie van de TOP 500 van Limburg met daarin de meest recente bedrijfsresultaten van de 500 grootste ondernemingen in Limburg.  
donderdag 22 september 2016
Zuiddag is een initiatief waarbij scholieren van het vierde, vijfde en zesde jaar middelbaar onderwijs een dag werken voor het goede doel. Jaarlijks nemen er ongeveer 15.000 leerlingen aan deel.  Ze werken die dag bij een onderneming, een vzw, een NGO, een overheidsinstantie, ... voor het goede doel. Dit jaar gaat Zuiddag door op donderdag 20 oktober.  Met één dag werk verdienen de scholieren € 50. Dat geld krijgen ze evenwel niet zelf maar gaat jaar naar een jongerenproject in een favela van Rio de Janeiro.
donderdag 22 september 2016
Stad Hasselt wil haar CO2-uitstoot tegen 2020 verminderen met 20 procent. Om dat doel te bereiken, organiseert de stad een groepsaankoop van Belgische groene stroom en gas. We wensen ook zoveel mogelijk Hasseltse bedrijven te mobiliseren om hier aan deel te nemen.
donderdag 22 september 2016
Limburg geraakt stilaan maar zeker terug in beweging. Het gaat de goede kant op en dat uit zich in meer vacatures en een daling van de werkloosheidsgraad. Traditioneel werken werkgevers met vacatures en werkzoekenden met curriculum vitae. Om dit hokjesdenken te doorbreken organiseert JCI op 24 oktober 2016 The Jobdate.  
donderdag 4 augustus 2016
Van woensdag 17 augustus om 6.00 uur tot zondag 21 augustus om 16.00 uur wordt de Kempische Steenweg ter hoogte van het Pukkelpopfestival afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. De verkeersvrije zone loopt vanaf het kruispunt met de Vijversstraat/Tulpinstraat tot en met de Philipsbrug. De brug is enkel toegankelijk voor fietsers en voetgangers.
donderdag 30 juni 2016
Doordat de rentevoeten momenteel relatief laag zijn besloot de vzw Grenslandhallen een 4 jaar oude lening van ruim 10 miljoen te herfinancieren. Na een raadpleging van de markt werd met ING een nieuwe lening afgesloten aan veel gunstiger voorwaarden. Resultaat: de vzw betaalt de komende 20 jaar ruim 3 miljoen euro minder af. De lening van 10,65 miljoen die in 2012 werd aangegaan en waarvoor de stad zich borg stelde, werd afgesloten aan een vaste rentevoet van 4 procent.
donderdag 30 juni 2016
Voor een gebied ten oosten van de kern van Hasselt, langs de Diepenbekerweg, is het RUP Dorlick in opmaak. Ongeveer 6 ha is nu volgens het gewestplan nog reservegebied KMO. In Hasselt is er een tekort aan zones voor lokale bedrijvigheid. Daarom is voor dit gebied nu een RUP in opmaak. Het RUP Klein Dorlick creëert ruimte voor kleine, middelgrote en ambachtelijke ondernemingen. Langs de Maastrichtersteenweg wordt ook een beperkte oppervlakte voor wonen voorzien.