U wil een horecazaak starten?

 

In deze brochure van de horecafederatie Vlaanderen vindt u bondige tips en een rist aandachtspunten. We lichten er de belangrijkste kort voor u uit.

Vragen vooraf

 • Welke klanten wil u bereiken en op welke manier (hotel, restaurant …)?
 • Neemt u een bestaande zaak over of creëert u een nieuwe?
 • Hebt u een pand op het oog? Is er een bestemmingswijziging nodig?
 • Hebt u een businessplan opgesteld met een goede inschatting van kosten en baten?
 • Hoe zit het met personeel, werklast, administratie?

Startersformaliteiten

U moet zich inschrijven bij een ondernemingsloket en zeker deze zeven formaliteiten vervullen:

 1. Uw ondernemingsvorm kiezen.
 2. Een zichtrekening openen.
 3. Eventueel uw vennootschap oprichten.
 4. Uw ondernemingsnummer aanvragen.
 5. Uw btw-nummer activeren.
 6. U aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.
 7. U aansluiten bij een ziekenfonds.

Meer info over het starten van een zaak? Informeer u op www.agentschapondernemen.be.

Tewerkstelling van werknemers

Wie werknemers wil tewerkstellen, moet in orde zijn met de sociale wetgeving. Informeer u bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening over de vereiste formaliteiten. Dit zijn er alvast enkele:

 • Aanvraag en toekenning van een RSZ-nummer.
 • Aansluiting bij een compensatiekas voor gezinsbijslag voor werknemers.
 • Aansluiting bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (voor arbeiders).
 • Afsluiten van een verzekeringspolis tegen arbeidsongevallen.
 • Aangifte werknemers in Dimona.
 • Opmaak van een arbeidsreglement.
 • Aangifte bij de belastingen, zodat u in orde bent voor de bedrijfsvoorheffing.

Reglementen met betrekking tot de uitbating

Enkele summiere aandachtspunten:

 • Verzekering
  Bijna alle horecazaken moeten een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor brand en ontploffing afsluiten.
 • Zichtbare prijsaanduiding
  U bent verplicht de prijzen goed zichtbaar te afficheren, zowel binnen als buiten.
 • Muziek in de zaak?
  Dan moet u bijdragen betalen aan Sabam en Honebel.
 • Ook uw eventuele rookkamer moet voldoen aan enkele eisen: duidelijke aanduiding en afbakening, afmetingen enz.
 • Uw drankvergunning aanvragen.
 • Vanaf 1 juli 2013 bent u verplicht te werken met het nieuwe geregistreerde kassasysteem. Op www.horecablackbox.be vindt u alle informatie.
 • U moet ook regels respecteren i.v.m. hygiëne en een FAVV-bijdrage betalen als u voedsel verkoopt.
 • Ga ook na of u een milieuvergunning nodig hebt.

Meer informatie vindt u bij horeca en handelaars.